Splošni pogoji določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani na naslovu www.harmony.si, njenih podstrani in spletnih strani na poddomenah, katerega lastnik je VIZARIS d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

Obveznosti in omejitve odgovornosti

Storitev se lahko uporablja le v skladu z veljavno zakonodajo. Pošiljanje ali distribucija vsebine, ki bi kršila veljavno slovensko zakonodajo ali zakonodajo drugih držav je prepovedana. Prepovedano je razpošiljanje žaljivih, sovražnih ali nelegalnih vsebin. Naročnik se zavezuje, da v celoti prevzema kakršnokoli odgovornost za vsebino, ki je prikazana preko spletnih strani www.harmony.si.

Ponudnik storitve ni odgovoren za dejanja, ki jih izvaja uporabnik s pomočjo spletne strani. Ponudnik prav tako ni odgovoren za točnost predstavljenih podatkov ter vsebine, posredovane prejemnikom preko spletne strani. Pod nobenim pogojem ponudnik storitve ali njegovi podizvajalci oz. ponudniki storitev, ki omogočajo delovanje spletne strani in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo finančno škodo.

Varovanje zasebnosti

VIZARIS d.o.o. kot ponudnik storitve zbira določene podatke o uporabnikih zgolj za namen zagotavljanja boljše storitve in komuniciranje s svojimi strankami, vezano na uporabo storitve oziroma podporo pri uporabi storitve, kot tudi za spremljanje statistike njihove uporabe.

Ponudnik zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik zbranih podatkov o svojih strankah in njihovih seznamih prejemnikov ne posreduje tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Ponudnik shranjuje vse podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Druga določila

Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.

Ponudnik in naročnik se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

VIZARIS d.o.o., Doslovče 5b, SI-4274 Žirovnica

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče na Jesenicah. Za uporabo www.harmony.si in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.