Metamorfna tehnika je zelo preprosta tehnika samozdravljenja in sprostitve, ki se izvaja na stopalih, dlaneh in glavi. Z metamorfno metodo sprostimo energijo, ki je ostala “ujeta” v preteklem času in v toku našega življenja, ter naši življenjski sili damo možnost, da začne delovati za nas v smeri udejanjanja potenciala, ki ga imamo kot človeško bitje.

Ta tehnika torej človeka osvobodi vplivov iz preteklih časov, ustvari se čisto druga notranja usmerjenost in naravnanost, kar nam omogoča velik korak naprej.

Vsak človek ima možnost, moč in odgovornost, da se spreminja in s tem dopušča življenjski energiji, da teče nemoteno in izzove spremembo v človekovem življenju.

Z usmerjenimi dotiki refleksoterapevta na stopalih in dlaneh ter na glavi, spodbujamo življenjsko silo da se preoblikuje in začne sproščati zastalo energijo in ustvarjati novo ter potuje nemoteno dalje. Metamorfna tehnika deluje na strukture, ki so nastale v določenem časovnem obdobju in prostoru. Omogoči nam, da lahko podoživimo obdobje pred spočetjem, čas samega spočetja, čas razvoja in rasti v materi, ter samo rojstvo.

S prestopom onstran časa in prostora, lahko strukture preobrazimo in spremenimo vzorce, ki zavirajo našo življenjsko energijo. Z metamorfno tehniko lahko dosežemo hitrejšo osebno, duševno, miselno in celo fizično rast, kar posledično prinaša nove odločitve in nove zgodbe.

Značilnost metamorfne terapije je tudi v takšni tehniki, da ne občutimo bolečine, ni kontraindikacij, je le akcija in je primerna za vsakogar.

Metamorfna tehnika je posebej priporočljiva:

  • pri najstnikih, dijakih in študentih
  • pri nemirnih, plašnih, agresivnih otrocih
  • pri vseh otrocih s posebnimi potrebami.
  • ter pri starejših in nosečnicah.

 Pozitivni učinki:

  • Boljše in lažje učenje
  • pozitivno mišljenje
  • več uspehov v življenju
  • boljša kreativnost
  • dvig samozavesti
  • uveljavljanje svoje volje.